تجهیز اتاق سرور

ایجاد مكانی مناسب و آماده در جهت متمركز كردن سرورهای شبكه و استفاده از منابع مشترك نگهداری، از عوامل مهم و تاثیرگذار پیشبرد كاری یك سازمان می باشند لذا در این راستا اتاق سرور ایجاد شده و مورد استفاده بهینه  قرار می‌گیرد. اهداف اصلی در پیاده سازی اتاق سرور عبارتند از متمرکز سازی، مدیریت راحت تر، نظارت جامع و اطمینان از صحت داده ها  و عملکرد صحیح سرورها و در نهایت کل شبکه.

حامیم ارتباطات با تیمی مجرب در زمینه تجهیز و طراحی مراکز داده و دیتا سنتر، آماده انجام پروژه های مربوطه و بر اساس استاندارد TIA-942 میباشد. در سال 2005 انجمن علمی صنعت ارتباطات برای تعیین راهكارهای عملی برای طراحی و ساخت Data Center ها مخصوصا با توجه به سیستم‌های كابل كشی و طراحی شبكه، استاندارد TIA -942  را در دستورالعملهای مبتنی بر  دو نوع رسانه فیبر نوری و كابلهای مسی را وضع نمود. استانداردTIA -942 حداقل احتیاجات را برای زیر ساخت های مخابراتی یك مركز داده و یا سایت كامپیوتری را مشخص می سازد . در این استاندارد یك سری احتیاجات و رهنمود ها را برای طراحی و نصب مراكز داده مشخص می سازد و اكثر نكات مهمی كه بایستی در یك مركز داده رعایت گردد را با توجه به المانهایی مانند كف كاذب، سقف كاذب، ساختمان، برق اظطراری، كابل كشی، سیستم خنك كننده، سیستم اعلان و اطفا حریق و سیستم کنترل جامع بیان نموده است . طراحان و مدیران مركز داده با آشنایی با این استاندارد می توانند با اجزای یك مركز داده و رابطه آنها با یكدیگر آشنا شوند و مشخصات مورد انتظار از المانهای مختلف یك مركز داده را مشخص سازند.

به طور کلی و بر اساس این استاندارد در طراحی  هر اتاق سرور میبایست تقسیمات زیر صورت گیرد :

 • تقسیم بندی داخلی فضای مرکز داده
 • فضای Server Rom
 • فضای مربوط به تجهیزات HVAC
 • فضای مربوط به تجهیزات دستگاههای مولد برق
 • فضای پرسنل
 • فضای UPS و کابینت های باطری
 • اتاق مانیتورینگ و کنترل شبکه
 • اتاق ارتباطات Communication
 • اتاق نگهداری مخازن گاز و یا جانمایی در کف کاذب در سیستمهای نوین

همچنین در زمینه ساختار فیزیکی و تجهیزات اتاق سرور مباحث زیر به صورت سرفصل مورد نیاز میباشد:

 • ساختار فیزیکی ، سطوح و پوششهای کاذب کف ،سقف و دیوارها
 • سیستم های روشنایی خودکار با میزان نور استاندارد و روشن شدن به محض ورود و خاموش شدن پس از خروج
 • سیستم های اطفاء حریق به صورت هر اتاق یا هر رک و اعلان حریق هوشمند
 • سیستم تهویه خودکار هوا و کولینگ با قابلیت کنترل از راه دور و از طریق شبکه و یا تلفن همراه (SMS)
 • سیستم مانیتورینگ تحت شبکه با قابلیت کنترل از راه دور
 • سیستم های برق اظطراری و جایگزین -UPS
 • سیستم کنترل تردد با کارت یا اثر انگشت با امکان گرفتن تصویر افراد و ذخیره لاگ کلیه کاربران برای ورود و خروج
 • سیستم کنترل جامع سرور ها از راه دور ،هشدار سنسورهای دود و آتش و دما ، ورود و خروج افراد،آژیر ،قطع و وصل UPS ها ، اجرای فرامین خاص و …
 • سیستمهای HVACK و تخلیه گردو خاک ،جارو برقی و …

که بسته به نیاز برای هر اتاق تعریف میشود.

تمامی خدمات و سرویس ها