بنیاد سعدی
بنیاد سعدی
بنیاد سعدی


ساختمان اداری بنیاد سعدی ( زیر مجموعه فرهنگستان ادب فارسی)


تهران، خیابان ولنجک، خیابان ۱۵ شرقی، نبش خیابان ساسان


مدیرپروژه : مهندس یوسفی

مشخصات پروژه پسیو:

ساختمان مذکور دارای 8 طبقه است که 6 طبقه آن در طرح اجرای شبکه تجهیز شد. هر طبقه دارای یک سگمنت و هر سگمنت به طور میانگین حدود 44 استیشن کاری تعریف شده است. هر استیشن شامل یک نود شبکه و یک نود تلفن می باشد. برای ساختمان یک اتاق سرور به طور مجزا در نظر گرفته شد. تیپ اجرایی به صورت روکار، با ترانکینگ Sert Plastik و تجهیزات شبکه Premium Line پیاده سازی شد. در مجموع 15000 متر کابل شبکه و تلفن و 535 نود شبکه و تلفن برای ساختمان در نظر گرفته شد.

تجهیزات توسط کارفرما خریداری شد و توسط گروه پیاده سازی گردید. زمان آغاز پروژه 19 دیماه 1392 و تاریخ اتمام آن، سوم اسفند ماه همان سال بود. برای اجرای این کار 200 نفر/ روز نیروی اجرایی صرف شد.