ساختمان تاژ
  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. پروژه ها
  4. /
  5. ساختمان تاژ
ساختمان تاژ

ساختمان اداری شرکت شیمیایی بهداد سهامی خاص ( زیر مجموعه شرکت گروه مهد تاژ)


کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص، بلوار اصلی وردآورد، پلاک ۴۹


مدیرپروژه : مهندس یوسفی

مشخصات پروژه پسیو:

ساختمان شرکت دارای ۷ طبقه است که ۶ طبقه آن در طرح اجرای شبکه تجهیز شد. هر طبقه دارای ۳ سگمنت مجزا و هر سگمنت به طور میانگین حدود ۴۵ استیشن کاری تعریف شده است. هر استیشن شامل یک نود شبکه، تلفن، برق اضطراری و برق شهر می باشد. برای ساختمان یک اتاق سرور و اتاق مخصوص UPS بطور مجزا در نظر گرفته شد.

تیپ اجرایی به صورت روکار تلفیقی، با ترانکینگ «سوپیتا» به همراه عبور کابل از میان MDFهای پیش ساخته و تجهیزات شبکه نگزنس پیاده سازی شد. در مجموع ۱۸۴۰۰ متر کابل شبکه و تلفن، ۳۲۰۰ متر کابل برق، ۱۶۱۸ نود شبکه و تلفن و ۱۱۵۸ پریز برق ارت دار برای ساختمان در نظر گرفته شد. تجهیزات توسط شرکت گروه مهدتاژ خریداری شد و توسط گروه پیاده سازی گردید.

زمان آغاز پروژه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۲ و مدت اجرای آن یکماه تمام بود. برای اجرای این کار ۲۵۵ نفر/ روز نیروی اجرایی صرف شد.