اخبار (IT)

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت و یاری خداوند متعال همزمان با آغاز فعالیت رسمی، وبسایت شرکت نیز به روز و آماده بهره برداری قرار گرفت. این دفتر را به نامش و به یادش آغاز میکنیم به این امید که همواره ما را در مسیر درستی و راستی هدایت کند. هر کاری که با نام خدا آغاز نشد ابتر […]