برچسب: Ununseptium

بلاگ حامیم ارتباطات

حامیم: ورود عنصر 117 با نام Ununseptium به جدول تناوبی