برچسب: Read It Later

بلاگ حامیم ارتباطات

حامیم: گوگل در حال کار بر روی یک سرویس Read It Later مشابه Pocket است
  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. Read It Later