برچسب: متا

بلاگ حامیم ارتباطات

متا با رونمایی کوئست ۳ به اپل طعنه زد: خبری از سیم و باتری خارجی نیست