انتقال خون استان کرمان
  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. پروژه ها
  4. /
  5. انتقال خون استان کرمان
انتقال خون استان کرمان


اتاق سرور ساختمان اداره کل انتقال خون استان کرمان


کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، جنب شرکت گاز


مدیرپروژه : مهندس یوسفی

سرور روم آشفته ساختمان مرکزی در حالی احتیاج به منظم شدن داشت که خون کالایی حساس و استراتژیک محسوب میشد و اختلال در شبکه میتوانست به بهای فاسد شدن محصولات مشتق شده از خون بینجامد!

اکیپ اجرایی می بایست بدون Down کردن شبکه در روز کار جابجایی رک را انجام میدادند. پس از ۷ شب کار طاقت فرسا، نتیجه قابل قبول بود.