هتل بیمارستان گاندی
  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. پروژه ها
  4. /
  5. هتل بیمارستان گاندی
هتل بیمارستان گاندی


ساختمان هتل بیمارستان گاندی


تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ترابنده


مدیرپروژه : مهندس یوسفی

مشخصات پروژه پسیو:

این هتل بیمارستان در فضایی بالغ بر ۳۲ هزار متر مربع شامل مجموعه بیمارستانی در ۱۷ طبقه و ۲۱ طبقه هتل احداث شده است. به طور میانگین هر ۳ طبق یک سگمنت تعریف شده و تمام نودهای شبکه (LAN)، دوربین و POS در آن گنجانده شده. سیم کشی برق و دیتا توسط مرحوم سلطانی انجام شد و اکیپ تحت نظارت مهندس کاظم زاده و سرپرستی شخص مهندس یوسفی اقدام به سربندی نودها و آرایش و نصب رک ها نمودند.

در مجموع ۲۰۰۰ نود در حدود ۴۰ طبقه مجموعه هتل بیمارستان سربندی و اجرا شد و ۶۴ نفر/ روز نیروی اجرایی برای این پروژه صرف شد.