هتل بیمارستان گاندی


Notice: Undefined index: columns in /home/hamimco/domains/hamim-co.com/public_html/wp-content/themes/hamim-last/inc/other-functions.php on line 167

تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ترابنده

ساختمان هتل بیمارستان گاندی
مدیرپروژه : مهندس کاظم زاده
ناظر پروژه : مهندس محقق

hospital-hotel-gandi-2

مشخصات پروژه پسیو:

این هتل بیمارستان در فضایی بالغ بر ۳۲ هزار متر مربع شامل مجموعه بیمارستانی در ۱۷ طبقه و ۲۱ طبقه هتل احداث شده است. به طور میانگین هر ۳ طبق یک سگمنت تعریف شده و تمام نودهای شبکه (LAN)، دوربین و POS در آن گنجانده شده. سیم کشی برق و دیتا توسط مرحوم سلطانی انجام شد و اکیپ تحت نظارت مهندس کاظم زاده و سرپرستی شخص مهندس یوسفی اقدام به سربندی نودها و آرایش و نصب رک ها نمودند.

در مجموع ۲۰۰۰ نود در حدود ۴۰ طبقه مجموعه هتل بیمارستان سربندی و اجرا شد و ۶۴ نفر/ روز نیروی اجرایی برای این پروژه صرف شد.

«حامیم ارتباط، مجری تخصصی پیاده سازی پسیو شبکه های کامپیوتری، برق اضطراری، دوربین مداربسته و چاه ارت»