ساختمان پلیس آگاهی - حامیم ارتباطات

ساختمان پلیس آگاهی

تهران: خيابان فردوسي، خيابان نوفل لوشاتو

ساختمان شهدای پلیس آگاهی ( زیر مجموعه ناجا)
مدیرپروژه : مهندس نوظهور
ناظر پروژه : مهندس سیدزاده، مهندس سلمانی

مشخصات پروژه پسیو:

ساختمان مذکور دارای ۶ طبقه است که تمام طبقات آن در طرح اجرای شبکه تجهیز شد. هر طبقه دارای ۲ سگمنت مجزا و هر سگمنت به طور میانگین حدود ۲۵ استیشن کاری تعریف شده است. هر استیشن شامل یک نود شبکه، تلفن، برق اضطراری و برق شهر می باشد. برای ساختمان یک اتاق سرور و اتاق مخصوص UPS بطور مجزا در نظر گرفته شد.

تیپ اجرایی به صورت توکار، با لوله گذاری از جنس flexible و تجهیزات شبکه یونیکام پیاده سازی شد. در مجموع ۱۶۵۰۰ متر کابل شبکه و تلفن، ۱۲۰۰۰ متر سیم برق، ۵۶۶ نود شبکه و تلفن و ۶۵۰ پریز برق ارت دار برای ساختمان در نظر گرفته شد. تجهیزات توسط کارفرما خریداری شد و توسط گروه پیاده سازی گردید.

زمان آغاز پروژه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۱ و تاریخ اتمام آن، هفتم شهریور ماه همان سال بود. برای اجرای این کار ۲۱۱ نفر/ روز نیروی اجرایی صرف شد.

«حامیم ارتباط، مجری تخصصی پیاده سازی پسیو شبکه های کامپیوتری، برق اضطراری، دوربین مداربسته و چاه ارت»