ارتینگ

جرم اصلي زمين ، به عنوان يك مرجع ثابت و غير قابل تغيير پتانسيل(صفر) مي تواند براي تمامي سيستم هاي الكتريكي، الكترونيكي و مخابراتي كه به نوعي به زمين نياز دارند، بكار گرفته شود.

در عمل بدنه هادي تجهيزات الكتريكي از نقطه نظر حفاظتي و سيستم هاي الكترونيكي شبكه هاي ديتا و مخابرات از نظر عملكرد آنها، به طور مستقيم و هادي هاي فعال نيز از طريق ارسترهاي حفاظتي به اين مرجع ثابت پتانسيل(زمين) متصل مي شوند. يك سيستم زمين خوب مي‌بايست موجب قطع به موقع تجهيزات حفاظتي در هنگام اتصاليهاي زمين و خطاهاي حادث در سيستم تغذيه شده و با كاهش ولتاژ گام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسيل هاي خطرناك ناشي از القائات الكترومغناطيسي (LEMP) و تخليه الكتريسته ساكن (ESD) ، حفاظت انسانها و تجهيزات را تضمين نمايد.

احداث سیستم های ارتینگ ، چاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد :

اما قبل از پرداختن به همه اینها لازم است اهمیت و لزوم داشتن یک سیستم ارتینگ مناسب مورد توجه قرار گیرد .

در این مقاله اهداف و لزوم احداث چاه ارت استاندارد توسط متخصصین به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد. برای دانلود روی آیکن زیر کلیک کنید

PDF

برای مشاهده تمام مقالات آموزشی «حامیم ارتباط» اینجا را کلیک کنید

«حامیم ارتباط، مجری تخصصی پیاده سازی پسیو شبکه های کامپیوتری، برق اضطراری، دوربین مداربسته و چاه ارت»